Výzkum renomované agentury: Spokojenost na Brumlovce roste

Lidé jsou na Brumlovce stále spokojenější a také výrazněji vnímají, že se lokalita postupem času zlepšuje. V nedávno provedeném průzkumu veřejného mínění 96 % respondentů pracujícících na Brumlovce uvedlo, že jsou s lokalitou spokojeni. A zároveň místní obyvatelé, tedy ti respondenti, kteří v okolí Brumlovky na Praze 4 i žijí dosáhla spokojenost se čtvrtí dokonce 98 %. Celá čtvrtina těchto lidí zároveň Brumlovku považuje za „příklad, jak by se mělo město rozvíjet“.

Účastníci výzkumu také vnímají, že se čtvrť postupně zlepšuje. Myslí si to celých 81 % dotázaných. Poměr spokojených tak za poslední čtyři roky výrazně vzrostl. V průzkumu prováděném v roce 2016 hodnotilo vývoj lokality jako zlepšení „pouze! 72 % respondentů.  V jednotlivých atributech vzrostla nejvýrazněji spokojenost s čistotou čtvrti. Je s ní spokojeno celkem 98 % lidí (55 % přitom uvádí, že je s čistotou „rozhodně spokojeno“, zatímco v roce 2016 to bylo 41 % respondentů).

Kvantitaivní výzkum veřejného mínění v lokalitě provedla před prázdninami tohoto roku renomovaná společnost Stem/MARK. Zúčastnilo se ho 3290 lidí, kteří na Brumlovce pracují. K dispozici jsou i další a podrobnější údaje. Například o nárůstu spokojenosti s hromadnou dopravou v místě či vnímání kvality služeb. Podrobnou zprávu zveřejníme již brzy.