Rozdíl mezi developerem a stavitelem.

Brumlovka se během dvou dekád rozvoje stala plnohodnotnou čtvrtí. Zodpovědný stavitel ví, že investice do veřejného prostoru, péče o zeleň a rozšiřování relaxačních zón mají pozitivní dopad na kvalitu života obyvatel. Zprostředkovaně příznivě ovlivňuje i rozvoj komunitního života a ekonomickou aktivitu. Z té nakonec profituje i státní a městský rozpočet.

Téměř 10 hektarů kvalitního veřejného prostoru.

V území za posledních 25 let vzniklo či bylo přestavěno více než 6,3 ha uličních prostor, parků a náměstí a bylo zrušeno či revitalizováno 2,6 ha zbytkových ploch, odstavných ploch, nekultivované zeleně a parkovišť.

Území se rozvíjí jako celek

Fyzický veřejný prostor Brumlovky je aktivně podporován v jednorázových přestavbách i v každodenní údržbě. Lokalita nespoléhá na atraktivní okolí před výstavbou (viz mapy, přítomnost atraktivních ploch v území/okolním pásmu), místní výstavba a investice naopak vedou ke kvalitnějšímu stavu i nezastavěných prostor a území je rozvíjeno celostně.