Přijíždí více návštěvníků. Je to špatně?

Vybudování nové městské čtvrti s sebou nese vyšší dopravní intenzitu. Na první pohled by se mohlo zdát, že to znamená snížení kvality života v území. Přijíždí sem totiž více nových návštěvníků. Jenže při bližším pohledu na zjištěná data se ukazuje, že ve skutečnosti dopravní intenzita klesá. Řidiči, kteří územím dříve projížděli do jiných míst Prahy, volí raději alternativní trasy. Průjezd čtvrtí, která žije, je totiž zpomaluje. A celková intenzita dopravy tak nakonec klesá

Dopravní intenzita na Brumlovce: pokles o 18 %

V území poklesla za posledních 25 let — tzn. oproti období před transformací — individuální automobilová doprava na hlavních dopravních osách (Michelská, Vyskočilova) o 18 %.

Více návštěvníků, méně tranzitu

Při převodu nabízených parkovacích míst Brumlovky na cílové návštěvníky je znatelný zvyšující se podíl dopravy cílové, tzn. příjezd ekonomicky aktivních návštěvníků do oblasti Prahy 4 na úkor dopravy tranzitní, tedy pro lokální území neproduktivní externalitu. Tento jev je podle dopravních expertů vyvolán snižující se ochotou volit cestu skrze území pro pomalejší místní cílovou dopravu, vyšší pěší provoz (nejen křižující, ale i mentální vnímání lokality jako městské) či kvůli vyšší atraktivitě jiných modů přepravy.