Autobusy pomáhají

Zavedení autobusových linek pro lidi z Brumlovky bylo vedeno snahou udělat jim život pohodlnější. V dlouhodobé perspektivě se ukazuje, že veřejná doprava šetří nejen čas lidem, ale také životní prostředí. Autobusy přispívají ke snížení dopravní intenzity i produkce emisí. V plánech rozvoje čtvrti se nadále uvažuje o další kapacitní dopravě a je tu prostor i pro novou zastávku metra.

Hromadná doprava odlehčuje čtvrti až o 5770 aut denně.

V roce 2016 byla navýšena na dvě autobusové linky a čtyři autobusy (z toho dva elektrické) s krátkým intervalem. Cílem je kvantifikovat a zhodnotit dopad jejich provozu. Při současných denních intervalech je celková odbavitelná denní kapacita 11 680 cestujících při 160 realizovaných cestách. Skutečná vytíženost je nižší, v průměru zhruba 7500 přepravených osob za den. Uspořená emisní zátěž oproti standardním autobusům činí (na základě skutečně přepravených cest) 78 kg NOx a 314 hektolitrů paliva za rok (při denní cestě obou linek 437 km). Volba alternativního pohodlnějšího prostředku hromadné dopravy ilustrativně odlehčuje území o až 5770 dojíždějících automobilů denně.

Posouzení dopadu bezplatných autobusových linek

Autobusová linka BB (zavedena jako BBC v roce 2007, nyní jako BB1 a BB2) slouží k dopravě osob mezi Brumlovkou a stanicí Budějovická z iniciativy provozovatele a developera území Passerinvest Group.

Více návštěvníků, méně tranzitu

Při převodu nabízených parkovacích míst Brumlovky na cílové návštěvníky je znatelný zvyšující se podíl dopravy cílové, tzn. příjezd ekonomicky aktivních návštěvníků do oblasti Prahy 4 na úkor dopravy tranzitní, tedy pro lokální území neproduktivní externalitu. Tento jev je podle dopravních expertů vyvolán snižující se ochotou volit cestu skrze území pro pomalejší místní cílovou dopravu, vyšší pěší provoz (nejen křižující, ale i mentální vnímání lokality jako městské) či kvůli vyšší atraktivitě jiných modů přepravy.